Peer Gynt


Diktet Peer Gynt av Henrik Ibsen utkom 14. november 1867 hos Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København. Førsteopplaget var 1250 eksemplarer. Et nytt opplag på 2000 eksemplarer ble trykket opp allerede etter 14 dager. Det var opprinnelig ikke ment som et teaterstykke, men hadde etterhvert premiere på Christiania Theater i Christiania 24. februar 1876 med musikk av Edvard Grieg.

Grieg var likevel ikke den første til å sette musikk til Ibsens drama. Allerede i slutten av 1860-årene skrev svenske August Söderman en rekke stykker for sang og klaver til verket. Harald Sæverud skrev i 1947 ny musikk til diktet;

«Har du sett den Gjendin-eggen noen gang? Den er halve milen lang. Hvass bortetter som en ljå. Utenfor bræer, skred og lider, rett nedover urder grå, kan en se til begge sider lukt i vannene, som blunder svarte, tunge, mer enn tretten hundre alen nedenunder. Langsmed eggen han og jeg skar oss gjennom vejret vej. Aldri red jeg slik en fole! Midt imod, der vi for fram, var det som der gnistred sole. Brune ørnerygge svam i det hvite svimle sluk midtveis mellom oss og vandene, – sakket akterut, som fnugg. Isflak brast og brøt mot strandene; men der var ei døn at høre; bare hvirvlens vætter sprang, som i dans; – de sang, de svang seg i ring for syn og øre!»


Henrik Ibsen

Henrik Ibsen