Tre i Norge – ved to av dem


I 1880 dro tre unge engelskmenn på en jakt- og fisketur til Øst-Jotunheimen, og to år senere ga de ut en bok om sine opplevelser. Den kom anonymt i London i 1882, og de kalte den «Three in Norway. By two of them».

«Tre i Norge» er en reiseskildring utenom det vanlige. Vi blir spart for omstendelige beskrivelser av landskap og reiseruter. I stedet får vi en rekke lett ironiserende skisser av land og folk, skikker og spisevaner. Mange ganger skriver de respektløst og overdriver til det groteske, men da er også hensikten at leseren skal forstå det som en overdrivelse.

Om dette gir de for øvrig grei beskjed i innledningen: «… hvis vi her og der har overdrevet en ganske betydelig smule så er det fordi våre venner alltid i sitt stille sinn trekker fra 33 prosent når vi beretter om våre jakt- og fisketurer, med den følge at vi i sannhetens interesse på forhånd må legge tilsvarende til forat resultatet skal bli riktig.»