Gjendine Slålien

Gjendine Slålien

Gjendine Slålien

Sommeren 1871 ble Kaia Gjendine Slålien født i steinbua ved Gjendebu som står der den dag i dag. Inni Steinhytta finner du idag en liten Gjendineutstilling. Ikke så lenge etter ble hun døpt av en tilfeldig forbipasserende prest sammen med andre turister. Presten foreslo å kalle henne Gjendine, og den 24. juli 1871 ble hun døpt i Gjende.

I 1877 traff hun Jo Gjende for første og siste gang. Dette var også den eneste gangen han bad om å få overnatte i Gjendebu etter å ha rodd Gjende i en alder av 81 år!

I barndomsårene var Gjendine hver sommer ved Gjendebu med familiens dyr, enkelte ungdoms år kunne hun være opptil 3-4 uker alene med buskapen. Senere jobbet Gjendine rundt på setrene om sommeren som budeie, og i flere år arbeidet hun som tjenestejente på gårder i dalen.

Det var en av somrene hun var budeie på Skogadalsbøen at hun traff Edvard Grieg, som ble så fasinert av sangen hennes, at han skrev den ned og brukte den i sine musikkstykker. Sommeren 1891 var også den hollandske komponisten Julius Røntgen med. Røntgen fridde senere til Gjendine, men hun takket nei fordi hun ikke kunne forestille seg å reise vekk fra Bøverdalen og fjellene.

Gjendine ble gift med Halvor Slålien som kom fra samme grenda som Gjendine vokste opp i, og de fikk to barn. Ved siden av garden hun og mannen drev i Slålien jobbet Gjendine en del på noen av fjellstuene i Jotunheimen, bl.a. Krossbu. På begynnelsen av 1900 tallet var dessuten den Hollandske dronning Vilhelmina flere år i Jotunheimen sammen med datteren sin, og Gjendine ble forespurt og takket ja til å være med som en slags hoffdame på turene i fjellet.

Gjendine ble over 100 år, og var stort sett rask og bemerkelsesverdig frisk nesten til det siste.