Besshø

Den vanligste veien opp går fra Bessheim og følger den merkede stien opp til utløpet for Bessvann. Derfra går det delvis vardet vei opp til topps. Denne veien følger nordbredden av Bessvann et stykke, før den krysser Grotåe og tar opp ryggen sør for Besshøbreen. Turen tar ca. 7 timer opp og ned. Se turkart på https://www.ut.no/tur/2.2855/ for denne turen.

Andre alternativer er:

  • A) Holde oppe på Bessfjellet fra østenden av Bessvann, og så følge den smale passasjen vest for Besshøbreen. (Antar drøyt 7 timer opp og ned.)
  • B) Følge stien fra Memurubu mot Besseggen, og så ta av et par hundre meter før Tjern 1432 moh, og følge sydvestryggen temmelig rett nordøst mot toppen. (Antar snaut 6 timer opp og ned.)
  • C) Fra Gjendesheim, og følge den vanlige Besseggenstien til bandet mellom Bessvann og Gjende og så bratt opp mot toppen. (ca. 8-9 timer opp og ned.).