Hulderstigen

Hulderstigen Natur- og Kultursti finner du midt i Sjodalen. En enkel rute gjennom fjellbjørkeskog, furuskog, langs myr, bekker og små skogstjern. Informasjonsskilt langs ruta som tar mellom 1-2 timer å gå. Se full beskrivelse av turen på https://outtt.com/no/adventures/2966/hulderstigen